Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastoraal werker:
pastor C.J.N. Lavaleije
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM

tel. 035-5383153
(op werkdagen na 9.00 uur m.u.v. dinsdag)

mobiel: 06-24699485
e-mail:
pastor.lavaleije@vitusblaricum.nl

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153

dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:
secretariaat@vitusblaricum.nl

Kerk/gezinsbijdragen:
Mw. J.G.W. Lanphen
Schapendrift  35a
1261 HM Blaricum
tel.: 035-5318008
Postbank: 492002
Rabobank: 30.84.46.380
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum

cursus 8 avonden over geloof, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie 2014 klik hieonderr voor de website

www.40-dagenaktie.nl

  
Agenda Oecumene BEL dorpen PDF Print E-mail

 

Agenda van activiteiten van de kerken in de BEL-dorpen in februari 2014

Dinsdag 4 februari 20.00 uur Kerkcafé Blaricum: prof. dr. Dick Swaab: ‘Wij zijn ons brein: maatschappelijke consequenties en controverses’

Dinsdag 18 februari van 19.30 – 21.00 uur Johanneskerk, Laren: ‘Jaap van Duijn over 'Heilige kunst"

Zondag 23 februari 19.00 uur Johanneskerk, Naarderstraat, Laren: Oecumenische Vesper

Zie voor meer informatie http://belkerken.blogspot.nl