Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Kapelaan Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-26 78 86 05
E-mail:

Kapelaan Mikel Palic
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-12 19 04 84
E-mail: p.mikel.palic@gmail.com

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 

Welkom

Stabat Mater als start van de Goede Week
Het Stabat mater is een gedicht dat gaat over de moeder van Jezus die treurt aan de voet van het kruis. Een van de beroemdste toonzettingen van dit gedicht is van de Italiaanse componist Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). In het begin van de Goede Week, op zondag 28 maart om 13.30 uur wordt dit werk ten gehore gebracht in de Vituskerk in Blaricum door Elma van den Dool, sopraan, Liesbeth van der Loop, alt en Bas Groenwoud, orgel. Het is mogelijk het concert terug te kijken terug te kijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2049-RK-HuizenBlaricum Stelt u dit initiatief op prijs? Eventueel kunt u bijdragen in de onkosten door een bijdrage over te maken op ons rekeningnummer NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. Stabat Mater.

De huidige maatregels van het bisdom Haarlem-Amsterdam kunt u hier vinden: Protocol voor publieke katholieke vieringen.

- Klik hier om de nieuwste Zaaier digitaal te lezen.
- Klik hier om de nieuwste vitalia te openen. Wij zullen u wekelijks op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in onze parochie en in ons bisdom. U kunt de Vitalia ook afgedrukt in de Mariakapel vinden. Wilt u de Vitalia per email ontvangen, geeft u dan uw emailadres door aan het secretariaat, emailadres secretariaat@Vitusblaricum.nl

Klik hier om kerkelijke maatregelen omtrent het Coronavirus van het bisdom Haarlem-Amsterdam te lezen. Dit website wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe ontwikkelingen.
Klik hier om de maatregelen rond kerkelijke uitvaarten van het bisdom Haarlem-Amsterdam te lezen.

Behoefte aan contact of hulp
Hebt u in deze vervelende tijd behoefte aan contact met de pastores dan kunt u ze altijd bellen of mailen. Kunt u de deur niet uit vanwege het Coronavirus? Hebt u hulp nodig voor het doen van boodschappen etc, of hebt u behoefte aan gesprek, dan kunt u contact opnemen met Ellewies Claushuis. Zij coördineert namens de parochie de hulpvragen: 06-20458500, ellewies.claushuis@outlook.com. Verder kunt u ook terecht bij Versa Welzijn.

Eucharistievieringen volgen via Livestream

De vieringen op witte donderdag, goede vrijdag en de paaswake worden slechts vanuit één van beide kerken rechtstreeks uitgezonden. De vieringen vanuit de andere kerk kunnen dan wel worden teruggekeken op een later tijdstip. Hieronder vindt u een overzicht van komende vieringen:

Palmzondag 28.03.2021, Begin van de Goede Week 11.00 uur, Eucharistieviering met livestream
Palmzondag 28.03.2021, Stabat Mater muziekuitvoering 13.30 uur, Concert met livestream
Witte Donderdag 01.01.2021, Begin van de Paastriduum 19.15 uur, Eucharistieviering. Opname is rond 21:00 uur beschikbaar
Goede Vrijdag 2.04.2021 10.00 uur, GEEN Eucharistieviering!
Goede Vrijdag 2.04.2021 14.30 uur, De Kruisweg
Goede Vrijdag 2.04.2021 19.15 uur, Herdenking van het lijden en sterven van de Heer; met livestream
Paawake 3.04.2021 19.00 uur, Eucharistieviering. Opname is rond 21:30 uur beschikbaar
1e Paasdag 4.04.2021 11.00 uur, Eucharistieviering met livestream
2e Paasdag 5.04.2021 10.00 uur, Eucharistieviering met livestream

Denkt u eraan dat u voor alle vieringen in de Goede Week en met Pasen tijdig reserveert!


Alle vieringen waarbij dit staat aangegeven zijn te bekijken via de vaste link:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521134/embed.
Terugkijken nog beschikbare vieringen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2049-RK-HuizenBlaricum.

Aanmelden voor de vieringen kan op de volgende wijze:
Vieringen BLARICUM: reserverenvitusblaricum@gmail.com. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5383153) opgeven (bij afwezigheid inspreken op het antwoordapparaat).
Vieringen HUIZEN: secretariaat@rkhuizen.nl. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. (bij afwezigheid inspreken op het antwoordapparaat).

Vanuit het bisdom - Wisseling van de wacht

Klik hier om de brief van mgr. Johannes Hendriks, ons nieuwe bisschop, te lezen.
Maandag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome worden bekendgemaakt dat Paus Franciscus Bisschop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens gezondheidsredenen, ontslag heeft verleend als Bisschop van Haarlem-Amsterdam en als Militair Bisschop in Nederland. Per dezelfde datum treedt Bisschop Johannes Hendriks die als bisschopcoadjutor reeds het recht van opvolging had verkregen, aan als de nieuwe, en veertiende, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Tegelijkertijd zal ook de opvolger van Mgr. Punt als Apostolisch Administrator van het Militair Ordinariaat, d.w.z. als nieuwe ‘Legerbisschop’, worden bekendgemaakt.
De Pontificale H. Eucharistieviering van maandag 1 juni om 12.00 uur is via dit link te volgen via Kathedraal-TV.

De zondag van de Goede Herder is ook bekend als de zondag voor de roepingen. Klik hier om te lezen op welke wijze u de roepingen tot het priesteschap in ons bisdom kunt steunen.

- Dagelijks kan men ook vanuit de kathedraal de Eucharistieviering om 9:00 via dit kanaal volgen. De rooster van de vieringen kunt u hier vinden.
- De kruisweg van onze Heer Jezus Christus kan men online vinden op de website van Mgr. Hendriks.
- Op zondag 29 maart 2020 heeft mgr. dr. J.M. Punt een live boodschap uitgesproken naar de gelovigen in het bisdom. De boodschap kan hier (nogmaals) worden bekeken.
- Klik hier om een persbericht van bisschop Mgr. Punt m.b.t. verruiming van de zondenvergeving tijdens de coronacrisis te lezen.

- Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is gratis digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl.Klik hier voor het persbericht personele unie per 1 juli 2014.

Klik hier voor informatie over de Inter Parochiële Caritas instelling Blaricum Huizen Laren.

Klik hier voor een gespreksnotitie van het Bisdom: Kerk in een verander(en)de samenleving

Het RSIN-nummer van de IPCI is: 825486038

De Sint Vitusparochie in Blaricum is een plaatselijke geloofsgemeenschap die zich thuis voelt in de rooms-katholieke traditie. We vormen een samenwerkingsverband met de parochies Huizen, Laren en Naarden in de regio Gooi Oost en hebben ook open contacten met de andere christelijke kerken in de regio.

Er is een breed scala aan liturgievieringen met zowel eucharistievieringen als woord- en communievieringen en gebedsvieringen. Naast de reguliere vieringen vinden ook vieringen plaats gericht op specifieke doelgroepen: de gezinsvieringen, speciaal op kinderen gericht, en seniorenmissen, waarin ouderen centraal staan.
Ook houden we ons bezig met het leren, vooral het gezamenlijk gesprek over de teksten van de Heilige Schrift, en we leggen ons toe op het dienen, oog en oor hebben voor de mensen en de wereld om ons heen, zowel dichtbij als ver weg.

De coördinatie van deze gemeenschap is in handen van de locatieraad. Deze raad komt maandelijks bijeen en geeft eenmaal per jaar in een openbare bijeenkomst uitleg over het gevoerde beleid en de lijnen naar de toekomst.

Onze parochie is een levende gemeenschap van mensen die samen bidden, samen vieren, samen zijn. De locatieraad hecht grote waarde aan deze warme gemeenschap en heeft er bewust voor gekozen geen organisatie te zijn waar mensen losse diensten kunnen afnemen, ook om overbelasting van vrijwilligers en beroepskrachten te voorkomen. Wilt u gebruik maken van de specifieke diensten van de Sint Vituskerk, zoals dopen, huwelijksinzegening of een begrafenisdienst, dan moet u ook daadwerkelijk verbonden zijn aan deze parochiegemeenschap. U doet dit door u tijdig in te schrijven bij het secretariaat.