Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Kapelaan Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-26 78 86 05
E-mail:

Kapelaan Mikel Palic
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-12 19 04 84
E-mail: p.mikel.palic@gmail.com

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 

AANGESCHERPTE MAATREGELEN IN DE (KERST)VIERINGEN

Nieuwe afspraken voor vieringen in de kerk i.v.m. corona.
Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de RoomsKatholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Zie voor meer informatie hier.
Voor onze parochies komt dit op het volgende neer:

  • de vieringen vóór 17 uur gaan door met maximaal 50 bezoekers (excl. bedienaar en medewerkers).
  • Het is voor alle vieringen verplicht om te reserveren.
  • Iedereen gebruikt mondkapjes bij het verplaatsen in de kerk.
  • Er is geen volkszang, max 4 koorleden zingen.
  • Uiteraard houden we anderhalve meter afstand van elkaar. U krijgt in de kerk een plaats toegewezen.
  • Kindje wiegen VERVALLEN zowel in Blaricum als voor Huizen
  • Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar www.VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis.

Aanmelden voor de vieringen

Aanmelden voor de vieringen is weer verplicht en het kan op de volgende wijze:
Vieringen BLARICUM: reserverenvitusblaricum@gmail.com. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5383153) opgeven (bij afwezigheid inspreken op het antwoordapparaat).
Vieringen HUIZEN: secretariaat@rkhuizen.nl. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. (bij afwezigheid inspreken op het antwoordapparaat).
Momenteel kunnen er slechts 50 personen bij de vieringen aanwezig zijn (exclusief bedienaren). U ontvangt een bevestiging als er een plaats voor u is in de viering. Ons dringend verzoek en advies is: kom niet naar de kerk als u geen bevestiging hebt ontvangen. Het is vervelend als u voor een gesloten deur komt. U kunt altijd de viering via de livestream bekijken.

Nieuwsbrief Vitalia en Parochieblad Zaaier

- Klik hier om de nieuwste Zaaier digitaal te lezen.
- Klik hier om de nieuwste vitalia te openen. Wij zullen u wekelijks op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in onze parochie en in ons bisdom. U kunt de Vitalia ook afgedrukt in de Mariakapel vinden. Wilt u de Vitalia per email ontvangen, geeft u dan uw emailadres door aan het secretariaat, emailadres secretariaat@Vitusblaricum.nl

De huidige maatregels van het bisdom Haarlem-Amsterdam omtrent corona kunt u hier vinden: Protocol voor publieke katholieke vieringen.

Behoefte aan contact of hulp
Hebt u in deze vervelende tijd behoefte aan contact met de pastores dan kunt u ze altijd bellen of mailen. Kunt u de deur niet uit vanwege het Coronavirus? Hebt u hulp nodig voor het doen van boodschappen etc, of hebt u behoefte aan gesprek, dan kunt u contact opnemen met Ellewies Claushuis. Zij coördineert namens de parochie de hulpvragen: 06-20458500, ellewies.claushuis@outlook.com. Verder kunt u ook terecht bij Versa Welzijn.

Eucharistievieringen van de Kersttijd

Hieronder vindt u een overzicht van komende vieringen:

22.12.2021, Woensdag door de week 10.00 uur, Eucharistieviering met livestream
24.12.2021, Vrijdag, Vervroegde Kerstavond 15.30 uur, Eucharistieviering met livestream
25.12.2021, Zaterdag, Eerste Kerstdag 11.00 uur, Eucharistieviering met livestream
25.11.2021, Kindje Wiegen vervalt omwille van de huidige coronamaatregelen is er geen Kindje Wiegen in Blaricum of in Huizen.
26.12.2021, Zondag, Hoogfeest van de Heilige Familie 11.00 uur, Eucharistieviering met livestream
31.12.2021, Vrijdag, Oudjaarsviering 15.30 uur, Eucharistieviering met livestream
01.01.2022, Zaterdag, Hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God 11.00 uur, Eucharistieviering met livestream
02.01.2022, Zondag, Driekoningenviering, GEEN KND 11.00 uur, Eucharistieviering met livestream

De vieringen door de week gaan gewoon door op Woensdag en Vrijdag om 10:00. Deze vieringen kunt u ook volgen via livestream
Alle vieringen waarbij dit staat aangegeven zijn te bekijken via de vaste link:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521134/embed.
Terugkijken nog beschikbare vieringen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2049-RK-HuizenBlaricum.

Jubilea

Op 25 juni is pater Wijnand van Wegen 60 jaar priester. Hij ging voor in de viering in de Thomaskerk op zondag 27 juni en Vamos zal zingen. U kunt hem alvast feliciteren, maar het echte feest gaan we volgend jaar vieren als er weer meer mogelijk is. Als u pater Van Wegen een kaartje wilt sturen dan kan dat natuurlijk. Zijn adres is Naardingerland 51, 1273 NG Huizen.

Op 29 juni is pastoor Michi Costa 60 jaar priester. In de viering in Naarden op zondag 27 juni was dit jubileum herdacht. Bisschop Hendriks ging in deze viering voor. Op een later tijdstip zal hier nog feestelijk aandacht aan worden gegeven. Als u pastoor Michi Costa een kaartje wilt sturen dan kan dat natuurlijk. Zijn adres is Costa: Marktstraat 1, 1411 CX Naarden.

Vanuit het bisdom - Wisseling van de wacht

Klik hier om de brief van mgr. Johannes Hendriks, ons nieuwe bisschop, te lezen.
Maandag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome worden bekendgemaakt dat Paus Franciscus Bisschop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens gezondheidsredenen, ontslag heeft verleend als Bisschop van Haarlem-Amsterdam en als Militair Bisschop in Nederland. Per dezelfde datum treedt Bisschop Johannes Hendriks die als bisschopcoadjutor reeds het recht van opvolging had verkregen, aan als de nieuwe, en veertiende, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Tegelijkertijd zal ook de opvolger van Mgr. Punt als Apostolisch Administrator van het Militair Ordinariaat, d.w.z. als nieuwe ‘Legerbisschop’, worden bekendgemaakt.
De Pontificale H. Eucharistieviering van maandag 1 juni om 12.00 uur is via dit link te volgen via Kathedraal-TV.

- Dagelijks kan men ook vanuit de kathedraal de Eucharistieviering om 9:00 via dit kanaal volgen. De rooster van de vieringen kunt u hier vinden.
- De kruisweg van onze Heer Jezus Christus kan men online vinden op de website van Mgr. Hendriks.
- Op zondag 29 maart 2020 heeft mgr. dr. J.M. Punt een live boodschap uitgesproken naar de gelovigen in het bisdom. De boodschap kan hier (nogmaals) worden bekeken.
- Klik hier om een persbericht van bisschop Mgr. Punt m.b.t. verruiming van de zondenvergeving tijdens de coronacrisis te lezen.

- Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is gratis digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl.Klik hier voor het persbericht personele unie per 1 juli 2014.

Klik hier voor informatie over de Inter Parochiële Caritas instelling Blaricum Huizen Laren.

Klik hier voor een gespreksnotitie van het Bisdom: Kerk in een verander(en)de samenleving

Het RSIN-nummer van de IPCI is: 825486038

De Sint Vitusparochie in Blaricum is een plaatselijke geloofsgemeenschap die zich thuis voelt in de rooms-katholieke traditie. We vormen een samenwerkingsverband met de parochies Huizen, Laren en Naarden in de regio Gooi Oost en hebben ook open contacten met de andere christelijke kerken in de regio.

Er is een breed scala aan liturgievieringen met zowel eucharistievieringen als woord- en communievieringen en gebedsvieringen. Naast de reguliere vieringen vinden ook vieringen plaats gericht op specifieke doelgroepen: de gezinsvieringen, speciaal op kinderen gericht, en seniorenmissen, waarin ouderen centraal staan.
Ook houden we ons bezig met het leren, vooral het gezamenlijk gesprek over de teksten van de Heilige Schrift, en we leggen ons toe op het dienen, oog en oor hebben voor de mensen en de wereld om ons heen, zowel dichtbij als ver weg.

De coördinatie van deze gemeenschap is in handen van de locatieraad. Deze raad komt maandelijks bijeen en geeft eenmaal per jaar in een openbare bijeenkomst uitleg over het gevoerde beleid en de lijnen naar de toekomst.

Onze parochie is een levende gemeenschap van mensen die samen bidden, samen vieren, samen zijn. De locatieraad hecht grote waarde aan deze warme gemeenschap en heeft er bewust voor gekozen geen organisatie te zijn waar mensen losse diensten kunnen afnemen, ook om overbelasting van vrijwilligers en beroepskrachten te voorkomen. Wilt u gebruik maken van de specifieke diensten van de Sint Vituskerk, zoals dopen, huwelijksinzegening of een begrafenisdienst, dan moet u ook daadwerkelijk verbonden zijn aan deze parochiegemeenschap. U doet dit door u tijdig in te schrijven bij het secretariaat.