Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Pastor Maciej Sendecki
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-27 10 29 48
E-mail:

Pastor Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-29 96 68 62
E-mail:

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 
Muzikale begeleiding
De Blaricumse Sint Vitusparochie kent twee kerkkoren.
Gemengd koor
Het zangkoor St. Cecilia bestaat uit een aantal enthousiaste dames en heren die de vieringen muzikaal omlijsten. Ook de vieringen bij gelegenheid van huwelijk, begrafenis of jubileum kunnen door het koor verzorgd worden. Dit koor zingt Nederlandse liederen, Gregoriaans en Latijnse missen. De repetities zijn iedere woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. (uitgezonderd de maand juli)
Voorzitter:
Mw. E. Schöne-Mous
tel.: 035-5314780
e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Organist:
Dhr. J.H.M. Brugman
tel.: 035-5315979
Website: www.gkblaricum.nl alleen voor foto's

Timeless
Dit koor bestaat eveneens uit een groep enthousiaste mensen. Zij repeteren een keer in de veertien dagen en luisteren circa zes keer per jaar de viering op met hun liederen. Timeless zingt liederen gebaseerd op melodieen uit de popmuziek, in het Nederlands, maar ook in onder meer de Engelse taal. Repetities zijn donderdagavond om de 14 dagen van 20.00 tot 21.30 uur. Niet in schoolvakanties.
Dirigent
Dhr. H. Boelen
tel.: 035-8872244
e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it