Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Pastor Maciej Sendecki
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-27 10 29 48
E-mail:

Pastor Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-29 96 68 62
E-mail:

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 
Katechese

Kinderkatechese
Na afloop van de Eerste Heilige Communie is er nog veel meer te ontdekken in de kerk. Weet je eigenlijk wie Jezus was en wat hij allemaal deed? Weet je waar het geloof eigenlijk vandaan komt? En wie is er mee begonnen?

Samen met kinderen in Huizen kunnen Blaricumse parochiaantjes deelnemen aan een katechese programma. Eeens in de maand komt een groep bsisschoolkinderen bij elkaar om aan de hand van een thema met elkaar te praten over zaken die hen bezig houden.
Meer informatie te verkrijgen bij Annette de Bruin,

Wil je weten of er recent katechese-middagen zijn gepland? Via deze link kom je in het evenementen-overzicht.

Bijbelleesavonden
Cuno Lavaleije, tot eind 2015 pastoraal werker van de parochies Blaricum en Huizen, verzorgt in het seizoen 2015-2016 10 bijbelleesavonden. Eenmaal per maand komt hij met belangsellenden bijeen om samen te kijken naar een tekst uit de bijbel. Er wordt samen een bijbeltekst gelezen en vervolgens wordt geprobeerd te verstaan wat de schrijver heeft bedoeld. Dat levert vaak onverwachte ontdekkingen op: het staat er immers al eeuwen, maar wij lezen het nu pas intensief.
Dit seizoen wordt verder gegaan met het boek Exodus: de spannenende strijd tussen Mozes en de Farao over de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij van Egypte, een gebeurtenis die centraal staat in het geloof van de Joden.
Iedere avond is weliswaar een vervolg op de voorafgaande avond, maar de avond staat op zichzelf. Er is geen kennis vooraf vereist en u krijgt ook geen huiswerk mee.

De avonden vinden plaats in de Vituskerk te Blaricum (B) en de Thomaskerk te Huizen (H).
De data van de avonden: 7 september (B), 5 oktober (H), 9 november (B), 7 december (H), 4 januari (B), 1 februari (H), 7 maart (B), 4 april (H), 2 mei (B), 6 juni (H).
Meer informatie te verkrijgen bij Cuno Laveleije, 035-8886946, .