Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Pastor Maciej Sendecki
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-27 10 29 48
E-mail:

Pastor Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-29 96 68 62
E-mail:

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 
Misintenties

Door de namen te noemen van onze dierbare overledenen, houden we onze gedachten aan hen levend. Vaak is het ook fijn een persoonlijke intentie, bijvoorbeeld steun voor een zieke, met de gemeenschap te delen. Hiertoe kunt u uw misintenties opgeven bij het secretariaat van de parochie. U kunt dat schriftelijk doen of via de bekende e-mail adressen (zie Contact). U kunt een stipendium geven als een bijdrage aan de kerk. Als richtprijs hanteren we een bedrag van €10. Uw intentie wordt verwerkt in Vitalia, het tweewekelijkse informatieblad dat u achter in de kerk vindt.

Om de intenties goed te kunnen verwerken, dienen ze minstens 14 dagen van te voren te worden opgegeven. Voor de exacte data verwijzen we u naar de meest recente Vitalia.

 

We wijzen u ook op de mogelijkheid vóór aanvang van de viering uw intentie(s) in het intentieboek te schrijven. Dit intentieboek ligt op de leestafel links achterin de kerk. In dezelfde viering wordt dan uw intentie bij de gebeden gevoegd.