Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Pastor Maciej Sendecki
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-27 10 29 48
E-mail:

Pastor Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-29 96 68 62
E-mail:

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 
Vieringen

Elke zaterdag om 17.00 uur en elke zondag om 11.00 uur vinden vieringen plaats in de Sint Vituskerk. In de Eucharistievieringen gaat een priester voor. Ook vinden er woord- en communievieringen en lekenvieringen plaats.

Elke eerste en derde zondag van de maand is er kindernevendienst. Aan het begin van de viering worden de kinderen uitgenodigd naar de kindernevendienst te gaan. Daar maken ze kennis met de evangelie-verhalen en andere geloofszaken, op een manier die ze begrijpen en verstaan. Na de collecte gaan de kinderen terug naar de kerk en vertellen zij waarover zij hebben gesproken.
De werkgroep kindernevendiensten verricht de voorbereidingen samen met de pastores.

Elke donderdag om 19.15 uur kunt u in de dagkapel terecht voor het avondgebed.

Elke eerste woensdag van de maand is er om 10.00 uur Seniorenmis, met aansluitend koffiedrinken in de koffiekamer van de pastorie

Het kindergebed, de kindernevendienst en de seniorenmis gaan in juli en augustus niet door.

Ter voorbereiding op Kerstmis en Pasen vinden vieringen van bezinning en inkeer plaats.

Voor een actueel overzicht van de vieringen gebruikt u deze link.